(rozvrh platný od 6.5.2019)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  4.A  (Honický Ivo)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

 

Bs (Bs)
Br
(25)

Bs (Bs)
Br
(25)

Ma (M1)
Ob
(21)

Ma (M1)
Ob
(21)

Aj (Aj11) Nvt (42)

Aj (Aj11) Nvt (42)

 
 
-- o --

Zes1 (Zs)
Kn
(06)

Zes1 (Zs)
Kn
(06)

Aj (Aj13) Jun (23)

Aj (Aj13) Hi (13)

Aj (Aj14) Vech (21)

Aj (Aj14) Vech (21)

Cs (Cs)
Kp
(08)

Cs (Cs)
Kp
(08)

Zeu (Ze)
Kpp
(21)

Zeu (Ze)
Kpp
(17)

Ze (M2)
Ja
(22)

Ze (M2)
Ja
(22)

Aj (Aj15) Kří (43)

Aj (Aj15) Kří (43)

Aj (Aj12) Hi (41)

Aj (Aj12) Sik (23)

Rjk (Rjk)
Sg
(30)

Rjk (Rjk)
Sg
(30)

   

 
Ú
t

 

 

Bm (Bm)
(08)

Bm (Bm)
(08)

Ma (M1)
Pl
(21)

Cj
Hn
(21)

Cj
Hn
(21)

De
Hn
(05)

 
 
-- o --

Ds (Ds)
Hn
(05)

Ds (Ds)
Hn
(05)

Sjv (Šjv)
Sik
(42)

Sjv (Šjv)
Sik
(42)

Os (Os)
(23)

Os (Os)
(23)

Ma (M2)
Kr
(22)

La (La)
Ho
(02)

La (La)
Ho
(02)

 
S
t

 

 

Sčj (Sčj)
Ho
(02)

Sčj (Sčj)
Ho
(02)

Nj (Nj)
(12)

De
Hn
(05)

Cj
Hn
(21)

Zsv
Tu
(21)

 
 
-- o --

   

Sif (Sif)
Po
(16)

Sif (Sif)
(16)

Rj (Rj)
Sg
(30)

Saj (Saj)
Nvt
(42)

Saj (Saj)
Nvt
(42)

 
Č
t

 

 

Ms (Mv)
Kr
(21)

Ms (Mv)
Kr
(21)

Aj (Aj11) Nvt (42)

Ma (M1)
Pl
(21)

Nj (Nj)
(21)

 
 
-- TH --

 
 
-- o --

Cj
Hn
(21)

Zsv
Tu
(21)

Aj (Aj13) Jun (21)

Aj (Aj14) Hi (43)

Mm (Mm)
Kpp
(23)

Mm (Mm)
Kpp
(23)

Aj (Aj15) Kří (13)

Ma (M2)
Kr
(22)

Rj (Rj)
Sg
(30)

Aj (Aj12) Sik (25)

 

 
P
á

 

 

Tv (TV3)
Mr
(mim)

Tv (TV3)
Mr
(mim)

Aj (Aj11) Hi (41)

Ma (M1)
Pl
(21)

Nj (Nj)
(21)

 
 
-- o --

Smaj (Smaj)
Fa
(05)

Smaj (Smaj)
Fa
(05)

 

Aj (Aj13) Jun (21)

Tv (TV2)
Cz
(mim)

Tv (TV2)
Cz
(mim)

Aj (Aj14) Vech (13)

Aj (Aj15) Kří (42)

Ma (M2)
Kr
(22)

Rj (Rj)
Sg
(30)

Fv (Fs)
Pl
(27)

Fv (Fs)
Pl
(27)

Tv (TV1)
Kn
(mim)

Tv (TV1)
Kn
(mim)

Aj (Aj12) Sik (02)

 

Zpracováno v systému Bakaláři