(rozvrh platný od 16.3.2018)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  4.B  (Koutová Alena)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

ÚčPC (Aj1)
Kou
(17)

ÚčPC (Aj1)
Kou
(17)

Ma
Nva
(11)

Pek (Aj1)
Kel
(15)

 
 
-- o --

Uc (Aj1)
Kou
(11)

Ek
Kou
(11)

Uc (Aj2)
Kou
(15)

Uc (Aj2)
Kou
(15)

 

Uc (Aj2)
Kou
(11)

Pek (Aj2)
Kel
(15)

 
Ú
t

 

 

Ek
Kou
(11)

Ek
Kou
(11)

Uc (Aj1)
Kou
(11)

Pek (Aj1)
Kel
(15)

Aj (Aj1)
Jun
(12)

Nj (Aj1)
Ja
(11)

 
 
-- o --

Po
(11)

Po
(11)

 

Pek (Aj2)
Kel
(15)

Uc (Aj2)
Kou
(11)

Aj (Aj2)
Nvt
(02)

Nj (Aj2)
Šn
(30)

 
S
t

 

Sh (SpH)
Jan
(51)

Saj (Saj)
Jan
(42)

Saj (Saj)
Jan
(42)

Nj (Aj1)
Ja
(11)

Aj (Aj1)
Jun
(42)

Cj
Ho
(11)

 
 
-- bl --

       

Nj (Aj2)
Šn
(30)

Aj (Aj2)
Nvt
(03)

 
Č
t

 

 

Ek
Kou
(11)

Aj (Aj1)
Jun
(11)

Cj
Ho
(11)

Ma
Nva
(11)

Uc (Aj1)
Kou
(16)

Uc (Aj1)
Kou
(16)

 
 
-- o --

Nk (Nk)
Ja
(04)

Nk (Nk)
Ja
(04)

 

Aj (Aj2)
Nvt
(04)

ÚčPC (Aj2)
(17)

ÚčPC (Aj2)
(17)

 
P
á

 

 

Tv (Tv1)
Kn

Tv (Tv1)
Kn

Cj
Ho
(11)

Cj
Ho
(11)

 
 
-- o --

Nj (Aj1)
Ja
(11)

Ma
Nva
(11)

     

Td (Tv3)
Cz

Td (Tv3)
Cz

Nj (Aj2)
Šn
(30)

Tv (Tv4)
Mr
(mim)

Tv (Tv4)
Mr
(mim)

Zpracováno v systému Bakaláři