(rozvrh platný od 16.3.2018)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  4.A  (Janoš Robin)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

10
16:25-17:10

 
P
o

 

 

Cj
Hn
(22)

Cj
Hn
(22)

Ma (Ma1)
Pa
(22)

Ma (Ma1)
Pa
(22)

Nj (Nj)
Ja
(22)

S: Aj (Aj2)
Jan
(42)

S: Aj (Aj1)
Jan
(42)

Zeu (ZeU)
(11)

Zeu (ZeU)
(11)

 

Ze (Ma2)
Ja
(23)

Ze (Ma2)
Ja
(23)

Rj (Rj)
Sg
(30)

L: Aj (Aj1)
Jan
(42)

L: Aj (Aj2)
Jan
(42)

Bs (Bs)
Br
(25)

Bs (Bs)
Br
(25)

 
Ú
t

 

 

Bm (Bm)
(08)

Bm (Bm)
(08)

Ma (Ma1)
Pa
(22)

Nj (Nj)
Ja
(22)

S: Aj (Aj2)
Jan
(22)

S: Aj (Aj1)
Jan
(22)

       

Zs (Zes1)
Kn
(06)

Zs (Zes1)
Kn
(06)

Ma (Ma2)
Kr
(23)

Rj (Rj)
Sg
(30)

L: Aj (Aj1)
Jan
(22)

L: Aj (Aj2)
Jan
(22)

Saj (Saj)
Nvt
(42)

Saj (Saj)
Nvt
(42)

 
S
t

 

Sh (SpH)
Jan
(51)

Zs (Zes2)
Kn
(06)

Zs (Zes2)
Kn
(06)

Cj
Hn
(22)

Ma (Ma1)
Pa
(22)

De
Hn
(05)

 
 
-- bl --

Ak (Ak2)
Sik
(22)

Ak (Ak2)
Sik
(22)

   

Ds (Ds)
Hn
(05)

Ds (Ds)
Hn
(05)

Ma (Ma2)
Kr
(23)

Mv (Mv)
Pa
(22)

Mv (Mv)
Pa
(22)

 
Č
t

 

 

Sjv (Šjv)
Sik
(22)

Sjv (Šjv)
Sik
(22)

Nj (Nj)
Ja
(22)

De
Hn
(05)

Zsv
(22)

S: Aj (Aj2)
Jan
(42)

S: Aj (Aj1)
Jan
(42)

Fv (FyS) Pl (27)

Fv (FyS) Pl (27)

 

Nk (Nk) Ja (04)

Nk (Nk) Ja (04)

Sčj (Sčj)
Ho
(23)

Sčj (Sčj)
Ho
(23)

Bsaj (BiA) Jun (25)

Bsaj (BiA) Jun (25)

Rj (Rj)
Sg
(30)

L: Aj (Aj1)
Jan
(42)

L: Aj (Aj2)
Jan
(42)

Rjv (Rjk) Sg (30)

Rjv (Rjk) Sg (30)

Cs (Cs)
Kp
(08)

Cs (Cs)
Kp
(08)

   
   

 
P
á

 

 

Tv (Tv1) Kn

Tv (Tv1) Kn

Ma (Ma1)
Pa
(22)

Cj
Hn
(22)

Zsv
(22)

S: Aj (Aj2)
Jan
(42)

S: Aj (Aj1)
Jan
(42)

Ak (Ak1)
Ham
(42)

Ak (Ak1)
Ham
(42)

 

Th (Tv2) Jan (51)

Th (Tv2) Jan (51)

Td (Tv3) Cz

Td (Tv3) Cz

Ma (Ma2)
Kr
(23)

L: Aj (Aj1)
Jan
(42)

L: Aj (Aj2)
Jan
(42)

Os (Os)
(05)

Os (Os)
(05)

Tv (Tv4) Mr (mim)

Tv (Tv4) Mr (mim)

Zpracováno v systému Bakaláři