(rozvrh platný od 11.3.2019)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  8.G  (Klozová Petra)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

 

Bs (Bs)
Br
(25)

Bs (Bs)
Br
(25)

Ma (M1)
Ob
(21)

Ma (M1)
Ob
(21)

Aj (Aj11)
Nvt
(42)

Aj (Aj11)
Nvt
(42)

 
 
-- o --

Zes1 (Zs)
Kn
(06)

Zes1 (Zs)
Kn
(06)

Aj (Aj13)
Jun
(23)

Aj (Aj13)
Hi
(13)

Zeu (Ze)
Kpp
(21)

Zeu (Ze)
Kpp
(17)

Ze (M2)
Ja
(22)

Ze (M2)
Ja
(22)

Cs (Cs)
Kp
(08)

Cs (Cs)
Kp
(08)

Aj (Aj12)
Hi
(41)

Aj (Aj12)
Sik
(23)

 
Ú
t

 

 

Bm (Bm)
(08)

Bm (Bm)
(08)

Ma (M1)
Pl
(21)

Cj
Lul
(23)

Cj
Lul
(23)

Nj (Nj1)
Ja
(01)

 
 
-- o --

Ds (Ds) Hn (05)

Ds (Ds) Hn (05)

Sjv (Šjv) Sik (42)

Sjv (Šjv) Sik (42)

Os (Os)
(23)

Os (Os)
(23)

Ma (M2)
Kr
(22)

Nj (Nj2)
Tu
(23)

Nk (Njk) Ja (30)

Nk (Njk) Ja (30)

La (La) Ho (02)

La (La) Ho (02)

 
S
t

 

 

Sčj (Sčj)
Ho
(02)

Sčj (Sčj)
Ho
(02)

Cj
Lul
(23)

Zsv
(23)

Nj (Nj1)
Ja
(01)

De
Hn
(05)

 
 
-- o --

   

Sif (Sif)
Po
(16)

Sif (Sif)
(16)

Nj (Nj2)
Tu
(23)

Saj (Saj)
Nvt
(42)

Saj (Saj)
Nvt
(42)

 
Č
t

 

 

Ms (Mv)
Kr
(21)

Ms (Mv)
Kr
(21)

Aj (Aj11)
Nvt
(42)

Ma (M1)
Pl
(21)

Cj
Lul
(23)

 
 
-- TH --

 
 
-- o --

Nj (Nj1)
Ja
(01)

Zsv
(23)

Aj (Aj13)
Jun
(21)

Mm (Mm)
(23)

Mm (Mm)
(23)

Ma (M2)
Kr
(22)

Nj (Nj2)
Tu
(23)

Aj (Aj12)
Sik
(25)

 
P
á

 

 

Tv (TV3)
Mr
(mim)

Tv (TV3)
Mr
(mim)

Aj (Aj11)
Hi
(41)

Ma (M1)
Pl
(21)

De
Hn
(05)

 
 
-- o --

Fv (Fs)
Pl
(27)

Fv (Fs)
Pl
(27)

 

Tv (TV2)
Cz
(mim)

Tv (TV2)
Cz
(mim)

Aj (Aj13)
Jun
(21)

Ma (M2)
Kr
(22)

Tv (TV1)
Kn
(mim)

Tv (TV1)
Kn
(mim)

Aj (Aj12)
Sik
(02)

Zpracováno v systému Bakaláři