Setkání absolventů aneb Vzpomínka na zlaté časy - program pro sobotu 21.9.

Úvodní stránka > Aktivity pod záštitou DG > 90. výročí školy > Setkání absolventů aneb Vzpomínka na zlaté časy - program pro sobotu 21.9.

V sobotu 21. září 2013 se tradiční formální prostředí školy, kde se setkávají profesoři se studenty převážně za účelem výuky, výchovy a lehkého přitesávání osobností, změní v místo, kde se setkají stejní aktéři, ale tentokrát to bude za účelem úsměvného vzpomínání, prožití lehké nostalgie a obnovení přátelských vztahů se spolužáky a určitě i s bývalými kantory. V prostorách školy a na školní zahradě se totiž tento den od 13 hodin uskuteční neformální setkání absolventů Dvořákova gymnázia, Střední odborné školy ekonomické, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy chemické s jejich profesory. Za devadesát let existence školy prošlo touto institucí mnoho studentů a profesorů a my doufáme, že jich dorazí co nejvíc.

Během odpoledne si návštěvníci budou moct projít školu, prohlédnout si současné učebny, shlédnout různé ukázky studentských prací, vyzkoušet si svou paměť a projít zajímavými interaktivními cvičeními, experimenty a dobrovolnými testíky. Třídy, které si zamluví své profesory, absolvují tzv. retro hodiny - krátké připomenutí oblíbených hodin s oblíbeným profesorem, kdy opět usednou do lavic a konečně se na krátkou chvíli stanou těmi neposednými studenty. A protože nejoblíbenějším předmětem všech byl jistě tělocvik, bude si každý moct v tělocvičně vyzkoušet svou současnou tělesnou zdatnost v různě obtížných úkolech. Kuchařským umem se připomene i školní jídelna, která v dnešní době své kuchtění dovedla k výborné kvalitě.

Pokud návštěvníky přestane bavit program uvnitř školy, mohou se vydat na školní zahradu, kde všechny opět čeká bohatý program. Budou mít možnost zadívat se na divadelní představení, zaposlouchat se do hudebních vystoupení, zakousnout se do občerstvení připraveného současnými profesory a zapovídat se se svými spolužáky, kamarády z jiných tříd či ročníků a profesory. Pokud někdo dostane chuť na něco na zub, jistě ho uspokojí masitá nabídka Řeznictví Kohout a synové a na pohled krásné a na chuť výborné sladké tečky absolventky Magdalenky Hellebrandové. Pokud někoho přepadne žízeň ze zálohy, bude ji moct uhasit nealkem, nebo alkem, které bude reprezentovat pivo z Únětického pivovaru a víno z vinařství Za stavením.

Jediné, co zatím chybí a co doufáme, že s sebou přinesou všichni návštěvníci, je dobrá nálada a krásné počasí. Neváhejte a určitě přijďte i vy, jste srdečně zváni.

Pokud se jako třída (minimálně 12 spolužáků) dohodnete na oblíbeném profesorovi, se kterým byste si chtěli znovu zažít atmosféru školních lavic při retro hodině, kontaktujte nás na 90letDG@dgkralupy.cz .